Четвер, 23.09.2021, 18:50
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради

Підручники
Меню сайта
Сайти учителів
Міні-чат
200
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 303
Чи задоволені Ви роботою РМК?
Всього відповідей: 255
Календар свят
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Педагогічна рада

Педагогічна рада школи як форма вдосконалення професійної компетентності вчителя
     Педагогічна рада (далі – педрада) – вищий колегіальний орган управління, який реалізує вияв громадської думки педагогічного колективу.
     Педрада – найважливіша і найбільш демократична форма роботи учительського колективу з метою розв’язання навчальних проблем, удосконалення навчально-виховного процесу й підвищення професійної майстерності педагогів.
    Якщо представити педраду як системо утворюючий чинник розвитку закладу, тобто бачити в ній важливий засіб управління цілісним навчально-виховним процесом, то можна говорити про технологію управління розвитком школи за допомогою системи педагогічних рад. Отже, оновлення змісту освіти слід починати з перегляду підходів до проведення засідань педради.
     Технологія сучасної педради передбачає зміну стратегії управління педпроцесом таким чином, щоб учитель із «незаперечного авторитету» став уважним і зацікавленим співрозмовником і співучасником процесу пізнання.
    Функції педради. Сучасна педрада є поліфункціональною. Г.Селевко пропонує наступну класифікацію функцій:
1. Управлінська (адміністративна) функція. Поділяється на підфункції: законодавчі; наради; узагальнено-діагностичні; планово-прогностичні; експертно-контролюючі; корекційні.
2. Методична, яка передбачає інформаційний, узагальнено-аналітичний, розвивальний, навчальний та активізуючий напрями.
3. Виховна, поділяється на підфункції: індивідуально-формуюча; колективно-формуюча; мотиваційно-цільова; світоглядно-ідеологічна; організаційно-виховна.
4. Соціально-педагогічна функція полягає в комунікації, координації та інтеграції зусиль, захисті дитячих та вчительських колективів, дотримання правових норм.
Нормативна база діяльності педради
· Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Кабінетом Міністрів України від 14.06.200 № 964. Педагогічна рада (авт. Миколайко О., Чернишева Л., Богерук О., Мельник Н., Мовчан Г.)

Завдання

Класифікація завдань за цільвими установками

 1.Забезпечення виконання законодавства про освіту, якості навчання та рівнів державних стандартів Науково-педагогічне (підвищення рівня викладання предметів, запровадження інновацій)
2.Створення дружного, працездатного колективу Психолого-педагогічне (забезпечення гуманних стосунків у школі, здійснення психологічної освіти)
3. Формування позитивних мотивацій до розв’язання проблем і питань, винесених на засідання педаради  
4. Формування в кожного члена педради відчуття причетності до спільної діяльності Проблемне (визначення напрямів роботи над проблемою, розробка концепцій і напрямів розвитку школи)
5. Формування в учителів позитивного педагогічного та креативного мислення Тематичне (розгляд стану викладання предмета, забезпечення якості навченості учнів)
6. Розвиток у педагогів здатності до рефлексивної взаємодії та інноваційного пошуку Настановне (аналіз підсумків навчального року, вибір науково-методичної проблеми або розроблення шляхів її реалізації, затвердження плану роботи школи на рік)
7. Формування позитивної «Я-концепції» у вчителів  
8. Забезпечення зростання рівня професійної та методичної компетентності працівників Підсумкове (переведення учнів у наступні класи, випуск зі школи, нагородження за успіхи в навчанні)
9. Сприяння утвердженню гуманістичних стосунків учителів з учніми  
Склад педради
     До постійного складу педради входять: директор школи, його заступники, усі вчителі, вихователі, педагог-організатор, бібліотекар, лікар, практичний психолог, соціальний педагог, голова шкільного батьківського комітету тощо.
     До розширеного складу педради можуть бути запрошені: представники організацій, ВНЗ, члени шкільного та класних батьківських комітетів, представники дитячих громадських організацій, батьки, учнів.
     Головою педради є директор школи. Секретар обирається терміном на 1 навчальний рік з числа складу педради.
     Кількість засідань педради
     Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою від чотирьох на рік.
     Структура річного циклу педрад складається з 4-5 засідань. Перша педагогічна рада – аналітико-плануюча – проводиться на початку нового навчального року (кінець серпня) і присвячується аналізу підсумків попереднього року, прийняттю річного плану та орієнтації на вирішення проблем. Остання – підсумкова - визначає результати навчального року, допуск до іспитів, переведення до наступного класу тощо. Решта – тематичні з проміжними підсумками.
     Вимоги до визначення тематики засідань педради
· Питання мають бути актуальні для всього колективу, виходити з його потреб, сприяти поліпшенню навчально-виховного процесу й роботи вчителів загалом.
· Слід враховувати проблему, над якою працює місто, область.
· Періодично аналізувати, які питання вже розв’язані педколективом, а над якими необхідно ще працювати.
· Планування роботи педради рекомендується здійснювати на перспективу – 5 років, розподіливши по роках загальні теми відповідно до основної проблеми, над якою працює школа. Крім цих питань, у рамках кожного навчального року визначаються й інші актуальні проблеми.
· Тематику педрад визначають на кожен рік відповідно до перспективного плану. Можна уносити корективи до тематики залежно від завдань, які стоять перед освітою.
· Доцільно залучити членів педколективу до визначення тематики педрад шляхом опитування чи анкетування.
· Доцільно щорічно розглядати на засіданнях педради питання стану виховної та методичної роботи в школі.
Типи, форми та методи педагогічної ради
 За метою підготовки та проведенням:
Традиційні (авторитарні, догматичні).
Сучасні інтесифіковані (модернізовані, модифіковані), удосконалення традиційних педрад.
Нетрадиційні.
За формою (традиційні):
Доповідь з обговоренням.
Доповідь із співдоповідями.
Семінар-практикум.
За формою (нетрадиційні): актуальний мікрофон, аукціон методичних ідей, аукціон, дебати, диспут, дискусія, ділова гра, засідання-дослідження, засідання-урок, захист інновацій, захист інноваційних технологій, колективна творча справа, конкурс, конференція, круглий стіл, лабораторія, методичний день, педагогічна ситуація, педагогічний консиліум, педагогічний ринг, презентація, проблемний аналіз, проблемний стіл, проблемно-ділова гра, продуктивна гра, рефлексивно-рольова гра, семінар, семінар-практикум, творчий звіт, тренінг, фестиваль тощо.
За складом учасників:
Постійно діюча (участь усього колективу).
Розширена (за участю учнів, батьків і т.д.)
Об’єднана з іншим педагогічним колективом.
Обмежена (за кількістю учасників).
За місцем та роллю у навчально-виховному процесі:
Тактична (визначає поточні завдання школи).
Стратегічна (вироблення ліній поведінки колективу, системи спільних поглядів).
Стартова (установча).
Поточна.
Підсумкова.
Позачергова.
Технологія та циклограма педагогічної ради
Технологія проведення педради.
Визначення теми.
Підготовча робота.
Об’єднання творчої (ініціативної) групи.
Складання плану підготовки чергового засідання педради.
Підготовка проекту рішення педаради.
Циклограма.
Підготовка. Наказ, розпорядження – робоча (творча) група – заходи. Доцільно розпочати за 1-2 місяці до дати проведення. Підготовчу роботу розпочинають із видання наказу «Про підготовку до засідання педради». Контроль за підготовкою до педради здійснюється поетапно: за місяць, за півмісяця, за тиждень.
Педрада. Проведення – обговорення – прийняття рішення – наказ.
Шляхи реалізації рішення. Уроки, позакласні заходи – робота методоб’єднань, іншіх методичних формувань – моніторинг освітніх досягнень учнів, рівня їх розвитку та вихованості – вивчення, узагальнення і впровадження досвіду. Етап післядії – оформлення методичних матеріалів, аналіз та рефлексія.
Підсумки зняття з контролю. Проміжна і кінцева інформація на педраді, методраді, нараді при директорові тощо.
Робота творчої (ініціативної) групи
До складу творчої групи входить директор школи та один з його заступників. До роботи у творчій групі педради доцільно залучити бібліотекаря, практичного психолога. Завдання творчої групи:
Розробити план підготовки й проведення педради.
Опрацювати необхідну науково-педагогічну та методичну літературу.
Зібрати фактичний матеріал та глибоко його проаналізувати.
     У разі потреби творчу групу поділяють на мікрогрупи, які працюватимуть над виконанням своїх завдань.
     Робота творчої групи передбачає розробку пам’яток, програм спостережень, анкет, проведення досліджень, відвідування уроків і позакласних заходів, вивчення шкільної документації тощо.
Зміст оголошення про проведення засідання педради
Дата проведення педради.
Тема. Порядок денний.
Місце проведення.
Склад творчої групи з підготовки педради.
Список рекомендованої літератури.
Питання до педради.
Графік проведення відкритих уроків, позакласних заходів.
Графік внутрішньошкільного контролю.
Тези основної доповіді.
Є ідея! Проект рішення.
Пам’ятки, поради щодо виконання рішення.
Увага! На контролі!
Алгоритм-пам’ятка ведення засідання педради
Блок № 1.
Тривалість – до 5 хвилин. Починати засідання в призначений час, чітко. Відкриває засідання педарди її голова, який нагадує загальні правила роботи педради.
Доповісти про кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини їх відсутності.
Затвердити відкритим голосуванням порядок денний.
Затвердити регламент роботи педради та дотримуватися його.
Проінформувати про виконання рішень попереднього засідання педради.
Блок № 2. Тривалість доповіді та співдоповідей – 25-30 хвилин. Відповіді на запитання – 3-4 хвилини. Виступи вчителів – до 10 хвилин. Обговорення висловлених пропозицій – до 30 хвилин. Загальна тривалість – 1 година 15-20 хвилин.
Надати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим.
Запропонувати виступаючим висувати конструктивні ідеї, корисні для всіх, реальні для виконання.
Стежити за реакцією членів педради, увагою дисципліною, сприяти їх участі в роботі засідання.
У разі потреби під час засідання коригувати виступи діловими репліками, спрямовувати виступаючого, дотримуватись порядку денного.
Не допускати закритих для обговорення тем, некоретних зауважень, бути толерантним, прислухатись до думки інших, критикувати потрібно конструктивно.
Підбити підсумки після обговорення проблеми, накреслити шляхи вирішення питання, що розглядається.
Блок № 3. Тривалість – до 5 хвилин.
Зачитати підготовлений заздалегідь проект рішення педради і після внесення доповнень, змін, уточнень затвердити його відкритим голосуванням.
Оголосити закінчення роботи педради.
Надати можливість членим педради виступити з довідками, зауваженнями щодо ведення засідання педради.
Загальна тривалість засідання – від 1,5 до 2, 5 годин залежно від обраної форми та мети проведення. По закінчення педради доцільно провести анкетування її учасників. Анкетою оцінюється практичність, доступність, науковість, актуальність, насиченість та глибина змісту, активізація уваги, рівень організації педради.
Рішення педради
Рішення педради повинно відповідати таким вимогам:
· Бути науково обгрунтованим.
· Бути своєчасно прийнятим і природно випливати із ситуації, що склалася.
· Відповідати таким принципам, як: повага до особи вчителя, учня, гуманізм, віра в людину, опора на її позитивні риси.
· Висвітлювати суть питання, яке розглядається. · Мати оптимальну кількість пунктів (5-7).
· Бути чітким, лаконічним, конкретним.
· Адресувати кожний пункт рішення конкретно вчителеві чи групі вчителів із вказівкою, що і коли їм необхідно зробити.
· Передбачати строки виконання не більше 1,5 -2 місяців, тобто до чергового засідання (за виключенням, коли розглядаються стратегічні завдання, які вимагають довгострокового виконання).
· Бути конструктивним, відображати єдині вимоги, розраховані на певний позитивний результат.
· Забезпечувати розуміння необхідності рішення всіма виконавцями.
· Враховувати індивідуальні можливості виконавців, особисті якості, здібності, досвід як основі для реального його виконання.
· Визначати чітко організацію проміжного та підсумкового контролю за виконанням рішення.
· Забезпечувати зняття з контролю рішень, які виконані.
· Рішення педради ставиться адміністрацією на контроль, видається наказ по школі, де накреслюються основні шляхи реалізації рішення, у разі виконання рішення знімається з контролю.
· Керівник школи зобов’язаний забезпечити виконання ухвалених рішень педради.
Орієнтовний алгоритм реалізації рішень педради
Постановка рішення на контроль.
Прийняття адміністративного рішення (наказ, нарада, засідання методоб’єднання)
Розробка шляхів реалізації рішення (планування заходів щодо його реалізації)
Організація проміжних форм контролю (відвідування уроків, позакласних заходів; проведення директорських контрольних робіт, зрізів навчальних досягнень; анкетування, співбесіди з учнями, учителями, батьками тощо)
Аналіз стану реалізації рішення.
Зняття з контролю (інформування педколективу про остаточне виконання рішення педради, відмітка про це у документації педради).
Книга протоколів педради
Директор школи відповідає за якість ведення книги протоколів педради.
Тут фіксують перебіг обговорення питань і прийняття рішень на засіданнях педради.
Реквізити протоколу:
Назва типу документа.
Дата проведення засідання.
Заголовок до тексту.
Підписи голови й секретаря.
Текст протоколу складають із двох частин: вступної та основної. Вступна частина містить інформацію про кількість присутніх і відсутніх на засіданні, порядок денний засідання з переліком питань, які підлягають розгляду та зазначенням доповідачів, встановлення регламенту. Основний текст протоколу викладають розділами: «Слухали», «Виступили», «Ухвалили». Підписи голови й секретаря засідання є обов’язковими. Книгу протоколів засідання педагогічної ради зберігають 25 років.
     Протоколи нумеруються упродовж навчального року. Рішення педради приймаються більшістю голосів за наявності на засіданні не менше 2/3 його членів. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови педради.
Приміщення та матеріали для роботи педради
     Для засідання відводиться світле просторе приміщення, що має гарну звукоізоляцію, вентиляцію, нормальну температуру повітря. Оформлюється наочність, готується електронна презентація до змісту педради. У цьому ж приміщенні доцільно розмістити виставку літератури із запропонованої теми, творчі роботи вчителів, учнів, наочні посібники, дидактичний матеріал. Матерали для проведення педради розкладають заздалегідь для кожного її учасника. Підготовка включає естетичне оформлення.
Можливі недоліки в роботі педради
Одноманітність тематики.
Відсутність належної підготовчої роботи.
Поверховість обговорення визначених питань.
Неконкретність рішень.
Відсутність контролю їх виконання.
Низька результативність роботи.
Формалізм.
Перетворення педради на інструктаж, авторитарний стиль.
Слабкий зв’язок теорії та практики, абстрагованість доповідей.
Виявлення штатних виступаючих.
Низький рівень активності педагогів.
Опір інноваціям, відсутність ініціативи від керівника закладу.
Як позбутися формалізму і стереотипів під час засідання педради.
Членам педради пропонують підготувати відповіді на запитання:
Чи все запропоноване на педраді під силу колективу? Що Ви конкретно пропонуєте для виконання окремих справ? У яких заходах ви хотілиби взяти активну участь, могли б стати організатором, надати певну допомогу? Як необхідно організувати роботу, щоб план був реалізований?
Порушувати актуальні проблеми, уникати розгляду одних і тих самих питань із року в рік.
Спланувати роботу педради на перспективу (5 років), розподіливши за роками основні теми педради відповідно до провідної проблеми, над якою працює школа.
До підготовки засідань слід залучати якомога більшу кількість учителів.
Педрада повинна бути генератором цікавих ідей, експертною радою з експериментальної роботи освітньої установи.
Педрада – орган, який об’єднує всіх загальною турботою про сьогоднішній і завтрашній день школи, спонукає до пошуку, творчості, підтримує в колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння й поваги.
Використовувати нетрадиційні форми проведення засідань педради.
Використовувати інтерактивні форми проведення педради, зосерджуючи увагу на вправах-криголамах, вправах-прийнятті спільних правил, створенні малих груп, заповненні «робочих листків», мозковій атаці, рольових та ділових іграх
Загальні поради та прикінцеві положення
Директору школи слід пам’ятати, що засідання педаради можна проводити лише за умови його належної підготовки.
Протоколи педради, її рішення є показником управлінської культури та стилю роботи керівника школи.
Після проведення чергового засідання педради директор школи або ініціативна група виконує самоаналіз із метою визначення недоліків, прорахунків під час підготовки та її проведення (Чи аналізували виконання рішень попередньої педради? Яку організаційно-методичну роботу провадили з підготовки до педради? Чи доцільна форма педради? Чи якісно підготовлена основна доповідь? Якість і конкретність рішення. Активність членів педради. Чи були створені умови для зацікавлення, розвитку ініціативи та творчості вчителів? Чи дотримано регламент? Культура проведення педради. Результативність діяльності педради, упровадження її рішень у практику роботи тощо).
Головним критерієм оцінювання діяльності педради є конкретні наслідки: як упроваджують у практику роботи ухвалені рішення, як поліпшують результативність навчально-виховного процесу.
Педагогічну раду слід розглядати як особливу технологію роботи з педагогічним колективом.
Доцільно вести активну пошукову діяльність щодо впровадження сучасних інноваційних форм та методів в організації діяльності педагогічної ради школи.
 
 
 
 

 
Пошук
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Новини ПедПреса
Позашкілля
Корисні посилання

Copyright MyCorp © 2021